Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2017 om 10:46. | Deze pagina is 66.368 maal bekeken.

Geschiedenis per pagina van deze richtlijn

Uit Richtlijnen HIV

Ga naar: navigatie, zoeken

In onderstaande tabel staat de geschiedenis per pagina van deze richtlijn vermeld:

Pagina
Datum eerste vaststelling
Datum ongewijzigde verlenging
Datum tekstuele aanpassing
Datum inhoudelijke aanpassing
Opmerkingen
Hoofdpagina (=inhoudsopgave)
31-08-2010

14-12-2010 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013


26-05-2011*
07-11-2012**
02-12-2013&
23-02-2014$
26-06-2014&
18-01-2015^
13-07-2016#
19-09-2016&&


* Aanpassing titel hoofdstuk 16
** Addendum normen HIV-behandelaren/ behandelcentra toegevoegd
&Aanpassing titel hoofdstuk 16
$Kostenoverzicht gewijzigd in addendum
^Addendum SOA-richtlijn toegevoegd
#Verwijzing naar richtlijn nierziekten toegevoegd
&&Addendum PrEP-richtlijn toegevoegd


Hoofdstuk 1. Achtergrondinformatie bij de ontwikkeling en herziening van deze richtlijn en inleiding
31-08-2010
14-12-2010
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

26-05-2011
21-11-2011*


* Toevoeging paragrafen 'Geschiedenis per pagina van deze richtlijn' en 'Verwijzingen naar andere richtlijnen'
Procedure herziening
31-08-2010
14-12-2010 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013
26-05-2011
26-06-2014* *Aanpassing procedure beheer
Samenstelling kernwerkgroep
31-08-2010
14-12-2010 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
26-05-2011
21-05-2013*
02-12-2013*
26-06-2014*
* Geactualiseerd
Overzicht belangen werkgroepleden 31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011
08-05-2012
20-11-2012

21-11-2011*
19-06-2013*
14-01-2014*
15-10-2014*


*Update belangen werkgroepleden
Definities
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013Verwijzingen naar andere richtlijnen 21-11-2011 08-05-2012
21-05-2013

20-11-2012*
21-01-2013**
19-06-2013$
15-10-2014$
04-02-2016$$
* Link naar nieuwe EACS richtlijn
**Bewerking hst. 10
$Verwijzing naar nieuwe richtlijnen
$$Geactualiseerd algemeen


Hoofdstuk 2. Therapie bij volwassenen
31-08-2010
26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

13-04-2011*
* Aanpassing titel 2.4
2.1. Wanneer beginnen?
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013
13-04-2011
02-07-2012*
15-10-2014**
*Nieuwe startcriteria in DHHS richtlijnen
**Nieuwe tekst + link naar nieuwe richtlijn
Onderbouwing wanneer starten
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
21-05-2013

2-7-2012*
*Pagina is vervallen
Literatuur 2.1
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
21-05-2013

2-7-2012*
*Pagina is vervallen
2.2. Keuze van antiretrovirale therapie bij naïeve volwassen patiënten
31-08-2010
14-12-2010
26-05-2011
20-11-2012
23-02-2014

13-04-2011
13-11-2014


16-09-2011* 21-11-2011**
28-05-2012$
19-06-2013#
14-01-2014$$
15-10-2014&
12-06-2015$
18-02-2016#
13-07-2016##
13-10-2016$
03-12-2016%
04-04-2017"


*Aanpassing i.v.m. kostenoverweging ** Aanscherping indicatie Kivexa
$Aanpassing i.v.m. nieuwe richtlijn VS
#Aanpassing i.v.m. nieuwe richtlijn VS en aanpassing toelichting
$$Passage over elvitegravir geschrapt vanwege registratie
&Tabel uit DHHS toegevoegd, tekst aangepast
##Beschikbaarheid medicatie aangepast
% Passage over rilviprine aangepast
"TAF toegevoegd
 Literatuur 2.2
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

19-06-2013*
*Aanpassing aan inhoud hoofdstuk 2.2
2.3. Tijdelijk onderbreken van HAART
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
20-11-2012
21-05-2013
13-04-2011


28-05-2012*
15-10-2014**
*Aanpassing i.v.m. nieuwe richtlijn VS
**LInk naar nieuwe richtlijn
T½ van antiretrovirale middelen 31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-20132.4. Richtlijn anti-retrovirale therapie bij voorbehandelde patiënten
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
20-11-2012
21-05-2013
13-04-2011


13-04-2011*
28-05-2012**
14-01-2014$
12-06-2015#
04-04-2017"
*Aanpassing titel hoofdstuk
**Aanpassing i.v.m. nieuwe richtlijn VS
$Passage over elvitegravir toegevoegd
#Passage over kosten gewijzigd
"TAF toegevoegd


Hoofdstuk 3. Behandeling van HIV-1 infectie bij kinderen
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

15-10-2014*
28-3-2017$
*Link naar nieuwe richtlijn
$ Herziening tekst


Hoofdstuk 4. Monitoring
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
20-11-2012
21-05-2013

28-05-2012* *Aanpassing i.v.m. nieuwe richtlijn VS
4.1. Controles HIV-patiënten (polikliniek)
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013Bij eerste consult bij HIV-seropositieve patiënt (polikliniek) 31-08-2010 14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

02-12-2013*
16-10-2015*
*Aanpassing screening PAP Smear
Bij instellen op antiretrovirale therapie (polikliniek)
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

Eerste controle na instellen op anti-retrovirale therapie 4-6 weken na start (polikliniek)
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

25-02-2014* *HIV-1 RNA controle eruit
Controle van patiënten op antiretrovirale therapie (polikliniek)
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

02-12-2013*
25-02-2014**
15-10-2014$
16-10-2015#
18-02-2016*
13-07-2016^
13-10-2016&
*Aanpassing screening PAP Smear
**Aanpassing HIV-1 RNA
$HCV-IgG toegevoegd
#Beperktere HPV en cardiovasculaire screening
^Controlefrequentie aangepast
&Aanpassing CD4-controle
Controle van patiënten zonder antiretrovirale therapie (polikliniek)
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

02-12-2013*
15-10-2014$
16-10-2015#
18-02-2016*
13-07-2016^
*Aanpassing screening PAP Smear
$HCV-IgG toegevoegd
#Beperktere HPV en cardiovasculaire screening
^Controlefrequentie aangepast
4.2. Spiegelbepaling
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
20-11-2012
21-05-2013

15-08-2011*
28-05-2012**

* Verwijzing naar nieuwe DHHS richtlijnen
**Aanpassing i.v.m. nieuwe richtlijn VS
4.3. Resistentiebepalingen
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

Hoofdstuk 5. Diagnostiek en behandeling primaire HIV-infectie
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013
13-04-2011
28-05-2012*
15-10-2014**
08-07-2015$
*Aanpassing i.v.m. nieuwe richtlijn VS
**Link naar nieuwe richtlijn
$Noot over NAAT toegevoegd


Hoofdstuk 6. Therapietrouw bevorderende maatregelen
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-20136.1. Therapietrouw beïnvloedende factoren
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013Literatuur 6.1
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-20136.2. Therapietrouw bevorderende interventies
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013Onderbouwing therapietrouw bevorderende interventies
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013Literatuur 6.2
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

Hoofdstuk 7. Preventie van moeder-kind overdracht: zwangerschap, bevalling en neonatale periode
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011
08-05-2012
01-06-2011

26-09-2011* 21-11-2011**
04-07-2012#
04-08-2012$
21-01-2013##
21-05-2013$$
19-06-2013&
15-10-2014&&
03-12-2014*
27-11-2015$$
04-02-2016%
06-03-2016$

*Verwijzing nieuwe Amerikaanse richtlijn toegevoegd
**Toevoeging dosering
# Verwijzing naar NL protocol
$ Verwijzing nieuwe Amerikaanse richtlijn
## Nieuwe tekst
$$ Verwijzing nieuw NL protocol
&Toevoeging efavirenz in vroege zwangerschap
&&Toevoeging passage sectio
%Link aangepast
Literatuur 7
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011
08-05-2012

21-11-2011*
04-07-2012**
* Toevoeging dosering medicatie
** Vervallen


Hoofdstuk 8. HIV-2 bij volwassenen: Behandeling en monitoring
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013
13-04-2011
10-04-2014


Literatuur 8
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

28-05-2012*
*Aanpassing i.v.m. nieuwe richtlijn VS


Hoofdstuk 9. Bijzondere omstandigheden
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
21-05-2013

20-11-2012*
*NB toegevoegd
9.1. Adviezen m.b.t. inname van anti-HIV middelen na braken
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
21-05-2013
 29-01-2012
10-09-2014
20-11-2012*
*NB toegevoegd
9.2. Adviezen m.b.t. inname van anti-HIV middelen bij vergeten van slikmoment
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
21-05-2013
10-09-2014
29-01-2012*
20-11-2012**
* aanpassing schema vergeten slikmoment
** NB toegevoegd
9.3. Marge tussen twee innames
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
21-05-2013

20-11-2012*
*NB toegevoegd
9.4. Inname medicatie bij overschrijden tijdzones
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

20-11-2012*
*NB toegevoegd
9.5. Adviezen m.b.t. gebruik anti-HIV middelen door de sonde
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
21-05-2013

29-01-2012*
20-11-2012**
10-09-2014*
10-4-2017*
* aanpassing tabel
**NB toegevoegd
9.6. Doseringen bij gestoorde lever- en nierfunctie
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
21-05-2013
18-01-2015
20-11-2012*
10-09-2014**
*NB toegevoegd
** aanpassing tabel


Hoofdstuk 10. Behandeling van hepatitis B/C-virus coïnfectie bij HIV-1 positieve patiënten
31-08-2010
14-12-2010
26-05-2011
21-11-2011
08-05-201210.1. Hepatitis B
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011
08-05-2012

21-11-2011*
21-01-2013**
19-06-2013*
02-12-2013*
15-10-2014*
12-06-2015*
19-02-2016*
28-03-2017*
* Verwijzing naar nieuwe richtlijn
** Herziene tekst
10.2. Hepatitis C (acuut)
31-08-2010
14-12-2010
08-05-2012 
21-11-2011
26-05-2011*
08-07-2015**
01-10-2015#
28-11-2015$
04-12-2015#
18-02-2016#
13-07-2016#
28-03-2017#
* Verwijzing naar nieuwe literatuur
**Totale aanpassing: verwijzing naar richtsnoer
#Link naar nieuw richtsnoer
$Link naar NL richtlijn
Levels of evidence
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012

08-07-2015* *Pagina vervallen
Literatuur 10.2
31-08-2010
14-12-2010 21-11-2011
08-05-2012

26-05-2011*
08-07-2015**
*Verwijzing naar nieuwe literatuur
**Pagina vervallen
10.3. Hepatitis C (chronisch)
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011
08-05-2012

21-11-2011*
02-07-2012*
21-01-2013**
02-12-2013*
02-07-2014**
07-01-2015**
30-01-2015#
11-03-2015##
12-03-2015#
11-06-2015@
08-07-2015@@
01-10-2015&
18-02-2016&
13-07-2016&
28-03-2017&
* Link naar nieuwe richtlijn
**Herziene tekst
#Update genotype 3
##Herziene tabel interacties
@doseringsaanpassing
@@Totale aanpassing, verwijzing naar richtsnoer
&Link naar nieuw richtsnoer


Hoofdstuk 11. Behandeling van tuberculose bij patiënten met een HIV-infectie
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

02-07-2012*
13-7-2013*
18-02-2016*
*Verwijzing naar nieuwe richtlijn
Literatuur 11
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

13-07-2013*
*Vervallen


Hoofdstuk 12. Comorbiditeit en bijwerkingen
31-08-2010
14-12-2010
08-05-2012
21-05-2013
26-05-2011
21-11-2011*
20-11-2012*
02-12-2013*
15-10-2014**
27-10-2014&
19-02-2016*
28-03-2017*
* Verwijzing naar nieuwe richtlijn
**Calculatoren, RL osteoporose toegevoegd + link nieuwe richtlijn
&NL FRAX erin


Hoofdstuk 13. Screening van HIV-patiënten op anogenitale maligniteiten
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012

19-06-2013*
15-10-2014**
11-03-2015#
12-06-2015&
08-07-2015@
27-11-2015##
18-02-2016&&
*Verwijzing naar richtlijn cervixcarcinoom
**Verwijzing IDSA richtlijnen
#Toevoeging toelichtende tekst
&Cervixcarcinoom vervallen
@
Noot over cervixcarcinoom toegevoegd, tekst over anal cancer iets aangepast
## Verwijzing nieuwe richtlijn, tekst over anal cancer iets aangepast
&&Aanpassing screening PAP smear
Onderbouwing screening van HIV-patiënten op anogenitale maligniteiten
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012Literatuur 13
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012

Hoofdstuk 14. Interacties
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

Hoofdstuk 15. Profylaxe en behandeling van opportunistische infectie
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011
08-05-2012 
20-11-2012
21-11-2011
19-06-2013*
02-12-2013*
12-06-2015**
17-10-2015**
04-02-2016$
18-02-2016*
13-07-2016*
13-10-2016*
28-03-2017*
*Verwijzing naar nieuwe richtlijn
**+verwijzing RIVM rapport HBV
$Link aangepast


Hoofdstuk 16. Post Exposure Profylaxe na prikaccident en onveilig sexueel contact  31-08-2010 14-12-2010


26-05-2011* * Pagina opgeheven. Hiervoor in de plaats:

Hoofdstuk 16. Transmissiereductie (PEP)

Hoofdstuk 16. Transmissiereductie (PEP) 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
02-12-2013* Pagina opgeheven en nieuw hst. 16 in de plaats
[[Hoofdstuk 16. Transmissiemanagement (PEP/PrEP)]] 02-12-2013 27-10-2014
23-02-2014*
26-06-2014**
15-10-2014$
*Wijziging 16.3 in discordante koppels
**Aanpassing titel hoofdstuk
$Keuze PEP toegevoegd
16.1. Prikaccidenten
31-08-2010
14-12-2010 21-11-2011
08-05-2012
21-05-2013

26-05-2011*
13-12-2016&
* Wijziging hoofdstuk, met verwijzing naar richtlijn LCI
&Link naar nieuw protocol
16.2. Seksaccidenten
26-05-2011
21-11-2011
08-05-2012

21-05-2013*
02-12-2013**
13-12-2016&
* Link gewijzigd
** Toelichting draaiboek toegevoegd
&Link naar nieuw protocol
16.3. PrEP 02-12-2013*

23-02-2014**
26-06-2014&
*Verwijzing naar standpunt NVHB
**Wijziging titel in discordante koppels
&Inleiding en achtergrondartikel toegevoegd


Hoofdstuk 17. Vaccinatiebeleid
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-201317.1. Vaccinaties bij HIV-geïnfecteerde kinderen
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013
02-12-2013


17.2. Vaccinatie tegen influenza
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013Onderbouwing Vaccinatie tegen influenza
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013Literatuur 17.2
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-201317.3. Vaccinatie tegen infecties met Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken)
31-08-2010

14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013


02-07-2014*
13-07-2016*
* Herziene aanbevelingen
Onderbouwing Vaccinatie tegen infecties met Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) (Pneumokokken)
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

02-07-2014*
Pagina is vervallen
Literatuur 17.3
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

02-07-2014*
Pagina is vervallen
17.4. Vaccinaties tegen Hepatitis A en B
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013
27-10-2014
24-06-2013
15-10-2014*
16-10-2015**
*Dubbele dosis vaccinatie
**Verwijzing nieuw RIVM rapport 
17.5. Vaccinatie bij HIV-geïnfecteerde reizigers
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013Bureau's voor reizigersadvisering
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011 21-11-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

Addendum: Kostenoverzicht antiretrovirale middelen
31-08-2010
14-12-2010 26-05-2011
08-05-2012
20-11-2012
21-05-2013

16-09-2011* 21-11-2011**
22-10-2012**
02-12-2013**
23-02-2014&
27-10-2014**
23-02-2015**
20-08-2015**
15-08-2016**
12-02-2017**
* Opname tabel kosten HIV combinaties
** Actualisatie tabel kosten
&Wijziging titel in addendum i.p.v. hoofdstukAddendum: Normen_voor_HIV-behandelaren/HIV-behandelcentra 07-11-2012 20-11-2012
21-05-2013Addendum: Normen voor HIV-behandelaren 07-11-2012 20-11-2012
21-05-2013Addendum: Normen voor verpleegkundige consulenten HIV/aids 07-11-2012 20-11-2012
21-05-2013

01-04-2013*
* Aanpassing door VCHA
Addendum: Normen voor HIV-behandelcentrum 07-11-2012 20-11-2012
21-05-2013
01-04-2013


Addendum: Normen voor een subcentrum van een HIV-behandelcentrum 07-11-2012 20-11-2012
21-05-2013
01-01-2013


Addendum: SOA-richtlijn 18-01-2015*
16-10-2015**
*Nieuwe pagina
**NIeuwe link